Vị trí của bạn: kubet ae > kubet ae > Kỹ năng thi đấu bóng đá năm người _iVHMBt49
Thông tin nóng

Kỹ năng thi đấu bóng đá năm người _iVHMBt49

Ngày 2022-11-10 19:29     HITS: 202

Kỹ năng thi đấu bóng đá năm người _iVHMBt49

Kỹ năng thi đấu bóng đá năm người 1.

Bên (45 ° góc), vị trí bắt đầu còn lại (58 ° Corner), kích thước của quả bóng là 3,5 và điểm cao nhất là 5,5 bàn, nghĩa là chiều dài của đường bên là 10 m.

2.

Khu vực bóng góc là điểm cao nhất của khu vực góc trong khu vực góc.

Kích thước của quả bóng là 2,5 bàn và điểm cao nhất là 2,75 bàn, nghĩa là kích thước quay số bóng góc là 3,kubet ae5 quả bóng (cách xa điểm mấu chốt).

3 4.

Vị trí bắt đầu là điểm cao nhất của khu vực góc trên sân, điểm cao nhất của khu vực né----------------------------------